Medicinska implantat

Kontroll av ytrenhet

Materiex har i nära samarbete med kunder utvecklat en teknik att bestämma ytans renhet hos medicinska implantat med AES. Denna teknik har i mer än 25 år varit ett värdefullt kvalitetsverktyg för att säkerställa och verifiera funktion och reproducerbarhet för industriella rengöringsprocesser.

Spårning av kontamination

Ytanalys med både AES och ToF-SIMS har framgångsrikt använts för att spåra källan till främmande partiklar och kontamination som påträffats vid rutinkontroller av implantat. Genom att analysera misstänkta källor och matcha med resultaten från det kontaminerade implantatet i fråga har vi i många fall lyckats identifiera källan.

Skador på implantat

Vi har utfört ett stort antal utredningar av sprickbildning, brott och slitage på benintegrerade implantat av flera olika typer. Brott på benintegrerade implantat är ovanliga och beror oftast på att utmattningssprickbildning initierats som ett resultat av pulserande böjöverlast. Våra utredningar har bidragit med värdefull information för produktutveckling av implantat i syfte att minimera skaderisker.

Tandimplantat monterade för renhetskontroll med Augerelektronspektroskopi (AES)

Information kopplat till bild 1

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6