Kemisk Analys

Energidispersiv röntgenanalys (EDX)

Energidispersiv röntgenanalys (EDX) är en mikroanalysteknik som används tillsammans med vårt svepelektronmikroskop (SEM). EDX möjliggör identifikation av kemisk sammansättning av partiklar ner till 1 µm storlek.

Typiska användningsområden:

  • Kemisk analys och kartläggning av beläggningar, partiklar eller t.ex. oxider.
  • Analys av korrosionsangrepp
  • Identifikation av metalliska material.

Oxford instruments X-act.

Kemisk kartläggning EDX
Kemisk kartläggning av en 0,5 mm stor slagginneslutning (AlCaO) som orsakat utmattingsbrott i ett kugghjul.
Kemisk analys med EDX
Kemisk analys med EDX.
EDX

Click on one of the boxes to read more!