Mekanisk provning

Slagprovning

Slagprovning är en metod som används för att bedöma materials seghet och brottkaraktär. Den absorberade energin vid en kontrollerad kollision är ett mått på materialets slagseghet. Slagprovning är också ett bra redskap för att bestämma materials seghet som funktion av temperaturen.

Typiska användningsområden:

  • Bestämning av slagseghet
  • Bestämning av omslagstemperatur genom slagprovning vid varierande temperaturer
  • Bedömning av brottkaraktär i SEM, t.ex. relationen mellan spröd och duktil areafraktion i brottytan
Slagprovning
Analys av brottyta efter utfört slagprov. Bilden visar ett typiskt klyvbrott i SEM.

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6