Analys och identifiering av grundorsaker till haveri- och skadefall. Vi bistår med materialteknisk expertis i rättstvister. Läs mer här.

Ytanalys, kvalitetskontroll och skadefallsutredning i samarbete med titanimplantatstillverkare sedan mer än 20 år tillbaka. Läs mer här.

Haveri- och skadefallsutredning av maskiner och komponenter inom verkstadsindustri. Läs mer här.

Haveri- och skadefall inom vatten-,vind-, gas- och ångkraft. Utredningar på komponenter tillhörande strömbrytare och kraftledningar är också vanligt förekommande. Läs mer här.