Kemisk Analys

FTIR-spektrometri

FT-IR är en teknik som används för identifiering av polymerer och organiska material. Tekniken är snabb och enkel att använda om du har en substans du vill jämföra med ett referensprov. En databas möjliggör även analys av okända substanser.

Typiska användningsområden:

  • Identifiering av polymerer
  • Identifiering av främmande partiklar/fibrer etc.

Perkin Elmer Spectrum One.

Kemisk analys med FTIR
Resultat av FTIR-analys, jämförelse mellan okänd substans och lim - matchande spektrum.
FT-IR