Mikroskopi

Digitalmikroskopi

Vårt nya Olympus DSX 1000 digitalmikroskop erbjuder högkvalitativ 2D- och 3D-avbildning upp till 7000x förstoring. Instrumentet är ett utmärkt verktyg för dokumentation och analys i samband med haveriutredningar såväl som vid rutinmässiga kvalitetskontroller av material.

Den utmärkta upplösningen ner till mikrometernivå gör att mikroskopet i många avseenden används likt ett konventionellt ljusmikroskop där mikrostrukturanalys, kornstorleksberäkningar och mätning av ytbeläggningar utgör vanliga användningsområden. 3D-funktionen gör det även möjligt att använda mikroskopet likt optisk 3D-profilometri där olika ytparametrar såsom Ra, Sa och Sz kan bestämmas. 3D-avibldningen möjliggör dessutom olika typer av volym- och areaberäkningar som t.ex. beräkning av porositet, volym av nötta ytor, etc.

Typiska användningsområden:

  • Detaljerad 2D- och 3D avbildning av ytor
  • Mätning av ytskikt och beläggningar
  • Mikrostrukturanalys och kornstorleksberäkningar
  • Bestämning av ytfinhetsparametrar såsom Ra, Sa och Sz
  • Karakterisering av sprickor
digitalmikroskopi
3D-bild av korrosionsangrepp
Digitalmikroskopi, skärverktyg
Skadat skärverktyg
Digital mikroskopi, svets
Etsat tvärsnitt svets