Kemisk analys

FTIR-spektrometri

Läs mer!

XRF

Läs mer!

EDX

Läs mer!

Röntgenflourescens- XRF

XRF är en oförstörande, snabb och enkel teknik för kemisk analys. Instrumentet är portabelt och har en inbyggd databas som möjliggör en snabb och enkel identifiering av metallegeringar på plats.

Typiska användningsområden:

  • Identifiering av metallegeringar
  • Analys på plats (t.ex. om provet är för stort och inte kan tas till labbet).
  • Analys av spårämnen i plaster, elektronik, etc.

Niton XL3t GOLDD (portabel)

Kemisk analys med XRF
Kemisk analys on-site
Resultat av kemisk analys med XRF
Resultat av en XRF-analys på stål
Kemisk analys- XRF

FTIR- spektrometri

FT-IR är en teknik som används för identifiering av polymerer och organiska material. Tekniken är snabb och enkel att använda om du har en substans du vill jämföra med ett referensprov. En databas möjliggör även analys av okända substanser.

Typiska användningsområden:

  • Identifiering av polymerer
  • Identifiering av främmande partiklar/fibrer etc.

Perkin Elmer Spectrum One

Kemisk analys med FTIR
Resultat av FTIR-analys, jämförelse mellan okänd substans och lim - matchande spektrum.
Kemisk analys- FTIR

Energidispersiv röntgenanalys- EDX

Energidispersiv röntgenanalys (EDX) är en mikroanalysteknik som används tillsammans med svepelektronmikroskopet (SEM). EDX möjliggör identifikation av kemisk sammansättning av partiklar ner till 1 µm storlek.

Typiska användningsområden:

  • Kemisk analys och kartläggning av beläggningar, partiklar eller t.ex. oxider.
  • Analys av korrosionsangrepp
  • Identifikation av metalliska material.

Oxford instruments X-act

Kemisk analys med EDX mapping
Kemisk kartläggning av en 0,5 mm stor slagginneslutning (AlCaO) som orsakat utmattingsbrott i ett kugghjul.
Kemisk analys med EDX
Kemisk analys med EDX.
Kemisk analys- EDX

Click on one of the boxes to read more!