Kraftindustri

Haveriutredning och skadefallsanalys på vind-, vatten-, gas-, och ångturbiner har blivit ett centralt uppdragsområde för Materiex. Materiex har bland annat undersökt ca 80 växellådor till vindkraftverk. Utredningar avseende skador ställverkskomponenter såsom högspänningsbrytare, glättningsreaktorer, transformatorer samt skador på kraftledningar t.ex.  HVDC-kablarna som går mellan Sverige och Polen (SwePol Link) samt Sverige och Finland (FennoScan).

Med vår långa erfarenhet inom haveriutredning och skadefallsanalys i kombination med vårt välutrustade laboratorium kan vi även bistå med projektledning och rådgivning för att förebygga onödiga skador och slitage.

skadefallsanalys

Information kopplat till bild 1

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6