Haveri- och skadeutredningar

Materiex har genomfört fler än 1000 tekniska haveri- och skadeutredningar sedan 1990. Många av uppdragen är försäkringsrelaterade och vi har utfört uppdrag åt praktiskt taget alla försäkringsbolag som är verksamma på den svenska marknaden. Vi har också hjälpt många kunder inom verkstadsindustrin (stålverk, pappersbruk etc.).

Turbinskador

Turbinskador är ett nyckelområde för Materiex. Vi har gedigen erfarenhet av skadeutredningar inom ett brett spektrum av turbintyper:

  • Vind – växellådor, generatorer, vridmotorer, vridmotorväxlar mm. i vindkraftverk
  • Vatten – Kaplan- och Francisturbiner, styrlager, bärlager och generatorer i vattenkraftverk, tidvattenturbiner.
  • Ånga – Ångturbiner, både axial- och radialturbiner.
  • Gas – Allt från stora gasturbiner i kraftverk till turboaggregat i dieselmotorer.

Inom vindkraft har de flesta av våra skadeutredningar rört växellådsskador men på senare tid har i stället bladlagerskador blivit allt vanligare. Mellan 1995 och 2020 har vi genomfört drygt 80 växellådsutredningar och ett 20-tal generatorskador i vindkraftverk. Vanligtvis innefattar en utredning en besiktning av den demonterade maskindelen hos tillverkaren eller i extern verkstad följt av en egen laboratorieundersökning av valda komponenter.

Detektivarbete

Haveri- och skadeutredningar liknar i många avseenden detektivarbete. Ett uppdrag börjar vanligtvis med insamling av bakgrundsinformation samt en inspektion på plats där fotodokumentation är ett viktigt moment. På uttagna prover görs sedan laboratorieundersökningar på hemmaplan. Skadeutredningens syfte är i allmänhet att identifiera grundorsaken och föreslå hur liknande problem kan undvikas i framtiden. Vårt laboratorium är mycket välutrustat och har resurser för att lösa ett brett spektrum av materialrelaterade problem.

Rättstvister

Syftet är alltid att nå enighet om orsaken till skadan bland alla berörda parter. Naturligtvis är det inte alltid detta mål kan uppnås, vilket ibland leder till en rättstvist. Vi har i ett 30-tal fall assisterat försäkringsgivare eller försäkringstagare och deras ombud med teknisk expertis i rättstvister. Våra utlåtanden och insatser som expertvittnen har rönt stor framgång för våra klienter.

haveri drivspindel
Havererad drivspindel till ett varmvalsverks förpar
haveri ångturbin
Ångturbinhaveri, ledskovelbrott i stator

Click on one of the images to read more!

Information kopplat till bild 1

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6