Mekanisk provning

Dragprovning

Dragprovning är en vanlig metod som används för karakterisering av materials hållfasthetsegenskaper. Dragprovmaskinen kan även användas för kompressions- och böjprovning.

Typiska användningsområden:

  • Bestämning av sträckgräns, brottgräns, E-modul, brottförlängning och areakontraktion
  • Maximal utböjning
  • Framtagning/jämförelse av dragprovkurvor
  • Fraktografi av brottytor (SEM)
dragprovning
Provstav monterad för dragprovning
dragprovning
Dragprovkurvor tre aluminiumprover
Dragprovning
Dragprovstav efter dragprovning

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6