Mekanisk provning

Hårdhetsprovning

Läs mer!

Dragprovning

Läs mer!

Slagprovning

Läs mer!

Repprovning

Läs mer!

Mekanisk provning- dragprovning

Dragprovning är en vanlig metod som används för karakterisering av materials hållfasthetsegenskaper. Dragprovmaskinen kan även användas för kompressions- och böjprovning.

Typiska användningsområden:

 • Bestämning av sträckgräns, brottgräns, E-modul, brottförlängning och areakontraktion
 • Maximal utböjning
 • Framtagning/jämförelse av dragprovkurvor
Mekanisk provning - dragprovning
Provstav monterad för dragprovning.

Mekanisk provning- hårdhetsprovning

Hårdhetsprovning är ett enkelt men effektivt verktyg för kvalitetskontroll av material och utgör ett av de viktigaste stegen inom haveri- och skadeutredning. Vi kan utföra hårdhetsprovning enligt Vickers, Mikro-Vickers, Brinell, Rockwell och Leeb Rebound (portabel hårdhetsprovare).

Typiska användningsområden:

 • Bedömning av svetsar genom hårdhetsprofilering
 • Bestämning av härddjup
 • Verifiering av värmebehandling
 • Uppskattning av ett materials brottgräns
 • Kvalitetskontroller i samband med haveriutredningar
Mekanisk provning - hårdhetsprovning
Hårdhetsprovning med Micro Vickers.

Mekanisk provning- slagprovning

Slagprovning är en metod som används för att bedöma materials seghet och brottkaraktär. Den absorberade energin vid en kontrollerad kollision är ett mått på materialets slagseghet. Slagprovning är också ett bra redskap för att bestämma materials seghet som funktion av temperaturen.

Typiska användningsområden:

 • Bestämning av slagseghet
 • Bestämning av omslagstemperatur genom slagprovning vid varierande temperaturer
 • Bedömning av brottkaraktär, t.ex. relationen mellan spröd och duktil areafraktion i brottytan
Mekanisk provning-slagprov-brottyta
Analys av brottyta i samband med slagprovning. Bilden visar ett typiskt klyvbrott (SEM).

Mekanisk provning- repprovning

Repprovning utförs ofta i syfte att undersöka materials adhesiva och abrasiva egenskaper. Metoden används vanligen för att mäta ett materials motstånd mot nötning. Repprovningens inverkan på materialet kan därefter utvärderas med hjälp av optisk 3D-profilometri, vilket är ett effektivt verktyg för vidare kvantifiering av ytan.

Typiska användningsområden:

 • Kvalitetskontroll av beläggningar/ytskikt
 • Verifiering av abrasiva och adhesiva egenskaper (t.ex. ett materials motstånd mot nötning)
Mekanisk provning - repprovning
Stålprov monterad för repprovning.

Click on one of the boxes to read more!

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6