Kemisk Analys

Röntgenfluorescens (XRF)

XRF är en oförstörande, snabb och enkel teknik för kemisk analys. Instrumentet är portabelt och har en inbyggd databas som möjliggör en snabb och enkel identifiering av metallegeringar på plats.

Typiska användningsområden:

  • Identifiering av metallegeringar
  • Analys på plats (t.ex. om provet är för stort och inte kan tas till labbet)
  • Analys av spårämnen i plaster, elektronik, etc.

Niton XL3t GOLDD, hand held.

Kemisk analys med XRF
Kemisk analys on-site
XRF
Kemisk sammansättning av rostfritt stål
XRF

Click on one of the boxes to read more!