Energi- och kraftindustri

Materiex Clients, Energy- Power

Försäkringsärenden

Materiex Clients, Insurance

Verkstadsindustri och transport

Materiex Clients, Manufacturing - Engineering

Medicinska implantat och biokompatibla material

Materiex Clients, Medical implants and biocompatible materials

Mikroelektronik

Materiex Clients, Microelectronics