Materiex, haveriutredningar

Haveri- och skadeutredningar har etablerat Materiex goda rykte bland industrier och försäkringsbolag. Vi löser ett brett utbud av problem inom området materialteknik och utför haveriutredningar åt allt från småföretag till storindustri. Läs mer här.

Materiex, ytanalys dentala implantat

Ytanalys, i första hand med AES (Augerelektronspektroskopi), är sedan slutet av 1980-talet den mest etablerade kategorin i Materiex tjänsteutbud. Vi har sedan 1992 rutinmässigt utfört renhetskontroll av medicinska implantat. Läs mer här.

Vi hjälper kunder inom följande affärsområden

Analys och identifiering av grundorsaker till haveri- och skadefall. Vi bistår med materialteknisk expertis i rättstvister. Läs mer här.

Ytanalys, kvalitetskontroll och skadefallsutredning i samarbete med titanimplantatstillverkare sedan mer än 20 år tillbaka. Läs mer här.

Haveri- och skadefallsutredning av maskiner och komponenter inom verkstadsindustri. Läs mer här.

Haveri- och skadefall inom vatten-,vind-, gas- och ångkraft. Utredningar på komponenter tillhörande strömbrytare och kraftledningar är också vanligt förekommande. Läs mer här.

Om oss

Vi gillar inte att skryta.

Men om vi gjorde det så skulle vi säga att:

... vi har mer än
0
år i branchen
... har mer än
0
nöjda kunder
... har mer än
0
avslutade projekt.