Materialanalys

Haveri- och skadeutredningar har etablerat Materiex goda rykte bland industrier och försäkringsbolag. Vi löser ett brett utbud av problem inom området materialteknik och utför skadeutredningar åt allt från småföretag till storindustri. Läs mer här.

materialanalys - ToF-SIMS

Ytanalys, i första hand med AES (Augerelektronspektroskopi), är sedan slutet av 1980-talet den mest etablerade kategorin i Materiex tjänsteutbud. Vi har sedan 1992 rutinmässigt utfört renhetskontroll av medicinska implantat. Läs mer här.

Vi hjälper kunder inom följande affärsområden

Haveri- och skadeutredningar åt försäkringsbolag och skadereglerare. Vi bistår även med materialteknisk expertis i rättstvister. Läs mer här.

Ytanalys, kvalitetskontroll och skadeutredning åt titanimplantatstillverkare sedan mer än 25 år. Läs mer här.

Haveri- och maskinskadeutredningar inom verkstadsindustri. Läs mer här.

Materialundersökningar och skadeutredningar inom vatten-, vind-, gas- och ångturbiner. Utredningar på ställverkskomponenter och kraftledningar. Läs mer här.