Materialanalys

Haveri- och skadeutredningar har etablerat Materiex goda rykte bland industrier och försäkringsbolag. Vi löser ett brett utbud av problem inom området materialteknik och utför skadeutredningar åt allt från småföretag till storindustri.

materialanalys - ToF-SIMS

Ytanalys, i första hand med AES (Augerelektronspektroskopi), är sedan slutet av 1980-talet den mest etablerade kategorin i Materiex tjänsteutbud. Vi har sedan 1992 rutinmässigt utfört renhetskontroll av medicinska implantat.

Vi hjälper kunder inom följande affärsområden

Haveri- och skadeutredningar åt försäkringsbolag och skadereglerare. Vi bistår även med materialteknisk expertis i rättstvister.

Ytanalys, kvalitetskontroll och skadeutredning åt titanimplantatstillverkare sedan mer än 25 år.

Haveri- och maskinskadeutredningar inom verkstadsindustri.

Materialundersökningar och skadeutredningar inom vatten-, vind-, gas- och ångturbiner. Utredningar på ställverkskomponenter och kraftledningar.