Mekanisk provning

Repprovning

Repprovning utförs ofta i syfte att undersöka materials adhesiva och abrasiva egenskaper. Metoden används vanligen för att mäta ett materials motstånd mot nötning. Repprovningens inverkan på materialet kan därefter utvärderas med hjälp av optisk 3D-profilometri, vilket är ett effektivt verktyg för vidare kvantifiering av ytan.

Typiska användningsområden:

  • Kvalitetskontroll av beläggningar/ytskikt
  • Verifiering av abrasiva och adhesiva egenskaper (t.ex. ett materials motstånd mot nötning)
repprovning
Stålprov monterat för repprovning

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6