Mekanisk provning

Hårdhetsprovning

Hårdhetsprovning är ett enkelt men effektivt verktyg för kvalitetskontroll av material och utgör ett av de viktigaste stegen inom haveri- och skadeutredning. Vi utför hårdhetsprovning enligt Vickers, Micro-Vickers, Brinell, Rockwell och Leeb Rebound (portabel hårdhetsprovare).

Typiska användningsområden

  • Bedömning av svetsar genom hårdhetsprofilering
  • Bestämning av härddjup
  • Verifiering av värmebehandling
  • Uppskattning av ett materials brottgräns
  • Kvalitetskontroller i samband med haveriutredningar
Hårdhetsprovning
Hårdhetsprovning med micro-Vickers

Click on one of the boxes to read more!

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6