Verkstadsindustri

Vi har stor och mångårig erfarenhet av utredningar av skador eller materialproblem på maskiner, rörledningar och byggnader inom verkstadsindustri. Ett uppdrag innefattar i allmänhet insamling av bakgrundsinformation, fotodokumentation, provuttag och laboratorieundersökningar i syfte att identifiera grundorsaken och föreslå hur liknande problem kan undvikas i framtiden. De tre vanligaste skadeorsakerna inom verkstadsindustri är utmattning, korrosion och förslitning.

Exempel på undersökta objekt:

  • Växellådor
  • Motorer
  • Generatorer
  • Hydrauliska- och mekaniska pressar
  • Gas- och ångturbiner
  • Fästelement
  • Bärande konstruktionsdelar
  • Högspänningsbrytare och isolatorer
  • Korrosion och sprickbildning i rörledningar
  • Valsar och rullar inom pappers- och stålindustri

Information kopplat till bild 1

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6