Ytanalys

Optisk 3D-profilometri

Optisk 3D-profilometri är en teknik för visuell och kvantitativ karakterisering av en materialytas topografi. Med tekniken kan 2D- och 3D-bilder erhållas av ytan. 3D-bilder av ytan möjliggör t.ex. volymberäkningar av eroderade eller nötta ytor.

Typiska användningsområden:

  • Bestämning av ytfinhetsparametrar såsom t.ex. Ra, Sa, Rz
  • Mätning av slitage/nötning
  • Sprickkontroll
  • 3D-bilder av ytan

Veeco Wyko NT9100 system and 4.1 Vision analysis software.

optisk profilometri
Nött yta på nål
optisk profilometri
3D bild på utfört repprov (PVD belagd TiN på snabbstål. Kraft 100 N)
Optical Profilometry

Information kopplat till bild 2

Information kopplat till bild 3

Information kopplat till bild 4

Information kopplat till bild 5

Information kopplat till bild 6