Vi kan material


Med stor erfarenhet av avancerad problemlösning och projektledning hjälper vi företag i materialfrågor. Under den senaste 20-årsperioden har vi slutfört över 3000 uppdrag från mer än 400 företag inom verkstads-, elektronik- och kraftindustri samt försäkringsbolag.

Om ni har materialproblemet har vi lösningen. Mer om Materiex.


Skadeutredningar

  • Identifiering av skadeorsaker
  • Expertutlåtanden
  • Förebyggande åtgärder
  • Materialval


  

Laboratorieresurser